dacomsystems.co.il

אינטרקום לבניין מגורים

פנל דיגיטלי SV9/SV19

–  מצלמה צבע "1/3CCD   , מתכווננת, תאורת לד אוטומטית בלילה.

– מסך לד כחול "4 ,  תצוגה בעברית.

–  לוח מקשים מובנה עם תאורת לד מוארת, פתיחה עם קוד כניסה 4 ספרות.

– חיוג לעמדת שומר או לדירה.

 לפנל יכולת שליטה על פתיחה וסגירת דלת.

– ניתן לתכנת דירה למספר מדירה1 עד 9999 כולל.

-ניתן לחבר מספר פנלים לאותה מערכת.

-ניתן לחבר את הפנלים לרשת של בניינים ע"י חיבורם ל SWITCH

מסך אינטרקום 4.3 אינצ' ו7 אינצ'

– מסך אינטרקום טלוויזיה בעיצוב חדשני ומיוחד.

– יכולת לקבל קריאה ישירה מפנל הבניין ודיבור חופשי ללא שפורפרת.

– יכולת פתיחת דלת ופתיחה יזומה של המצלמה בפנל הבניין.

– תאורת לד כחולה ללחצני המסך.

– מחבר  RG 45 לחיבור נוח ומניעת תקלות.

– כולל לחצן לקריאה לעמדת שומר.
עמדת שומר שולחני

– בעלת מסך "7 מתקדם.  עמדה זו בנויה לקבל שיחות ממסכי הדירות ומפנלים אשר מחוברים למערכת SV9/SV19.

– לעמדה זו יש יכולת לפתוח את הדלתות של הפנלים